การแข่งขัน Heroes Taekwondo internationalฯ เริ่มขึ้นแล้ว

วันที่ 30 มิ.ย. 2561 เวลา 15:06 น.

Views

รายงานสดจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สุวรรณภูมิ : การแข่งขัน Heroes Taekwondo international championship 2018 เริ่มแล้ววันนี้วันแรก ซึ่งมีชิงเหรียญกันทั้งสิ้น 153 เหรียญทอง ซึ่งนักกีฬาเข้าร่วมกว่า 1,200 คน ...