Heroes Taekwondo Internationalฯ ผู้ชนะจะได้รับคัดเลือกแข่งในลีกต่างประเทศ

วันที่ 23 มิ.ย. 2561 เวลา 05:02 น.

Views

การแข่งขัน Heroes Taekwondo International Championship 2018 เป็นการแข่งขันเทควันโด้ที่เปิดโอกาสให้นักกีฬา โดยเฉพาะเด็กๆ และเยาวชน ได้มีเวทีแสดงความสามารถ และหาประสบการณ์จากการแข่งกับนักกีฬาจากต่างชาติ ปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 แล้ว และมีรางวัลพิเศษที่เพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา คือการคัดเลือกนักกีฬาที่ได้เหรียญทองจำนวน 8 คน เพื่อไปแข่งขัน Heros league International ที่ต่างประเทศ อาทิ จีน มาเลเซีย เมียนมา หรือฮ่องกง
             
โดยการคัดเลือกจะวัดผลจากสมรรถภาพร่างกาย ทักษะการแข่งขัน การพัฒนา และความตั้งใจในการฝึกซ้อม โดยจะคัดเลือกในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2018
             
นับเป็นโอกาสดีในการสร้างชื่อเสียง และสร้างผลงานให้กับเยาวชน เป็นการพัฒนาต่อยอดเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล โดยการแข่งขันจะมีขึ้นในวันที่ 30 มิถุนายน และ 1 กรกฎาคม ที่มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ผู้ที่สนใจสามารถกรอกใบสมัคร หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.gmscoring.com