ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเมืองกีฬา

วันที่ 20 มิ.ย. 2561 เวลา 05:01 น.

Views

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเมืองกีฬา ประจำปี 2561 ครั้งที่ 3 โดยมี 6 จังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ชลบุรี, สุพรรณบุรี, ศรีสะเกษ, บุรีรัมย์, อุดรธานี และ กระบี่ โดยจะมีการพิจารณาเมืองกีฬานำร่องให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือนนี้