แถลงข่าวการแข่งขันกอล์ฟประเพณี 5 เกียร์

วันที่ 26 เม.ย. 2561 เวลา 05:03 น.

Views

นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว นายกสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันกอล์ฟประเพณี 5 เกียร์ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในหมู่ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 5 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แข่งขันวันที่ 12 พฤษภาคมนี้