การกีฬาฯ กำลังสรรหาผู้ว่าการฯ คนใหม่คาดว่าจะทันภายใน 30 มิถุนายนนี้

วันที่ 25 เม.ย. 2561 เวลา 17:05 น.

Views

หลังปิดการรับสมัครไปได้ 2 วัน สรุปยอดผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ขณะนี้มี 9 คน โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่คร่ำหวอดอยู่ในวงการกีฬา  มี  3 คน เป็นรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศ ที่ยอมลาออก เพื่อลงสมัครในครั้งนี้ ซึ่งหลังจากนี้จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงสมัคร คาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน ต่อด้วยการกำหนดวันให้ผู้ลงสมัครทั้ง 9 คน ได้แสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหา ที่มี พลเอกวิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นประธานพิจารณา ผู้ที่มีความเหมาะสม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารของการกีฬาแห่งประเทศไทย หลังจากนั้นจึงเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหา คาดว่า จะได้ผู้ว่าการคนใหม่ ภายในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ ซึ่ง นายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย คนปัจจุบัน เกษียณอายุราชการ