แถลงข่าวโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมฯ

วันที่ 12 เม.ย. 2561 เวลา 05:02 น.

Views

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย จัดกิจกรรมแรลลี่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อชมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เส้นทางจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-6 พฤษภาคม และเส้นทางจังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุง ในวันที่ 17-20พฤษภาคมนี้