กิจกรรม "ยามาฮ่า โมโต ชาลเลนจ์ฯ / ยูยิตสูชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

วันที่ 10 เม.ย. 2561 เวลา 05:00 น.

Views

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรม "ยามาฮ่า โมโต ชาลเลนจ์ ปี 4" การแข่งขันทักษะฝีมือช่างสาขาวิชารถจักรยานยนต์ โดยหวังพัฒนาบุคลากรเข้าสู่วงการมอเตอร์สปอร์ตอาชีพต่อไป

สมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดการแข่งขันยูยิตสูชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนด้านกีฬา รวมถึงรู้จักกีฬายูยิตสูมากขึ้น โดยมีนักกีฬา 985 คนจากทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน ที่อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต