พิธีมอบรางวัล "ปั่นปันใจเพื่อเด็กกำพร้าฯ”

วันที่ 10 เม.ย. 2561 เวลา 05:00 น.

Views

นายอภิชาติ จีระพันธุ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันปั่นจักรยานเพื่อการกุศล "ปั่นปันใจเพื่อเด็กกำพร้า ครั้งที่ 3" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อหารายได้สมทบกองทุนอาหารเด็กกำพร้าบ้านอัลเกาษัร