ประชุมเสวนาการพัฒนาการส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬากลุ่มภาคเหนือ

วันที่ 30 มี.ค. 2561 เวลา 05:02 น.

Views

พันโทรุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายอาชีพและสิทธิประโยชน์ เป็นประธานการประชุมเสวนาการพัฒนาการส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬากลุ่มภาคเหนือ โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นจากนักวิชาการ ผู้ประกอบการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป