กีฬาเยาวชนแห่งชาติ วันนี้เป็นวันสุดท้าย กรุงเทพมหานคร ครองเจ้าเหรียญทอง

วันที่ 29 มี.ค. 2561 เวลา 17:00 น.

Views

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 หรือ “น่านเกมส์” วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้ว กรุงเทพมหานคร ครองเจ้าเหรียญทอง ได้ไป 122 เหรียญทอง อันดับ 2 เป็น ชลบุรี ได้ 55 เหรียญทอง โดยการแข่งขันครั้งต่อไป ครั้งที่ 35 จังหวัดบุรีรัมย์ รับเป็นเจ้าภาพ…