แถลงข่าวโครงการ "มายอินสไปเรชั่น แอนด์ มาย เดสติเนชั่น"

วันที่ 21 มี.ค. 2561 เวลา 05:03 น.

Views

พันโทรุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ พร้อมด้วย นายพีรศักดิ์ สัมปุรณะพันธุ์ บริษัท ท็อปฟอร์ม คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด ที่ปรึกษาโครงการ ร่วมเป็นประธานในพิธีแถลงข่าวโครงการ "มายอินสไปเรชั่น แอนด์ มาย เดสติเนชั่น" เส้นทางสู่กีฬาอาชีพ ความฝัน ความหวัง และความจริง ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 1 เมษายนนี้ ที่การกีฬาแห่งประเทศไทย