แถลงข่าว เดิน-วิ่งการกุศล "ก้าวเพื่อธรรม”

วันที่ 21 มี.ค. 2561 เวลา 05:03 น.

Views

โครงการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี มูลนิธิ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ แถลงข่าวการจัดกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล "ก้าวเพื่อธรรม" ซึ่งจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงต่อไป โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ 1 เมษายนนี้ ที่วัดบวรนิเวศวิหาร