กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล "๙ ตามรอย ดอยคำ"

วันที่ 6 มี.ค. 2561 เวลา 05:03 น.

Views

กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล "๙ ตามรอย ดอยคำ" ครั้งที่ 1 ที่บริเวณโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ มีนักวิ่งให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 1,200 คน โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จะนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการศึกษาให้โรงเรียน 6 แห่ง ในตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 แห่ง