ฟุตบอลนักเรียน "เอ็มโออี คัพ" ที่ จ.ยะลา

วันที่ 1 ก.พ. 2561 เวลา 05:02 น.

Views

การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน นักศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ อายุไม่เกิน 18 ปี กระทรวงศึกษาธิการ "เอ็มโออี คัพ" ที่สนาม สถาบันพลศึกษายะลา รอบแรก สาย A โรงเรียนพัฒนาอิสลาม จากปัตตานี ชุดเขียว เฉือนเอาชนะ ปอเนาะอัตตัรบียะตุลดีนียะห์ จากยะลา 1-0

ส่วนผลอีกคู่ในกลุ่มเดียวกัน โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ จากนราธิวาส ถล่มเอาชนะ โรงเรียนทับช้างวิทยาคม จากสงขลา 5-0