กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45

วันที่ 29 ม.ค. 2561 เวลา 17:18 น.

Views

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ อีก 2 วันข้างหน้าจะมีพิธีปิดการแข่งขัน ขณะนี้ยังสนุกเข้มข้น ผู้นำเหรียญทองยังคงสูสี