ลงนามเพื่อพัฒนากีฬาเทควันโด

วันที่ 29 ม.ค. 2561 เวลา 05:00 น.

Views

สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแบบบูรณาการ กับศูนย์การบินทหารบก โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนากีฬาเทควันโดในวงกว้างต่อไป