เปิดการแข่งขันวิ่งผลัด "กรุงศรีอยุธยา คิซูน่า เอกิเด้ง 2018”

วันที่ 29 ม.ค. 2561 เวลา 05:00 น.

Views

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันวิ่งผลัด "กรุงศรีอยุธยา คิซูน่า เอกิเด้ง 2018" เพื่อสานสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีนักวิ่งเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 400 ทีม ที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา