แถลงข่าวกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ที่จะเริ่มในสัปดาห์หน้า

วันที่ 16 ม.ค. 2561 เวลา 05:03 น.

Views

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดงานแถลงข่าวความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 "ราชมงคลธัญบุรี เกมส์" โดยปีนี้แข่งขันทั้งสิ้น 35 ชนิดกีฬา และ 2 กีฬาสาธิต ใน 3 สนามแข่งขันหลัก คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ระหว่างวันที่ 22-31 มกราคมนี้