โปโลน้ำ ชิงถ้วยพระราชทาน / การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล

วันที่ 20 พ.ย. 2560 เวลา 05:03 น.

Views

โปโลน้ำ ชิงถ้วยพระราชทาน
โปโลน้ำ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทีมหญิงรอบชิงชนะเลิศ ออสเตรเลีย แชมป์เก่า เอาชนะ ทีมจุฬาภรณ์คลับ ซีเอซี 1 ขาดลอย 12-3 ป้องกันแชมป์ไว้ได้อีกสมัย

มูลนิธิราชประชาสมาสัยฯ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล
มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560 วัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ให้กับ มูลนิธิราชประชาสมาสัยฯ นำไปช่วยเหลือสนับสนุนงานควบคุมโรคเรื้อน และช่วยเหลือบุตรผู้ป่วยโรคเอดส์และครอบครัว