UAE ยังอุบบ่อนทำลายกาตาร์

วันที่ 14 พ.ย. 2560 เวลา 17:37 น.

Views

สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ ยังไม่มีท่าทีใดๆ ต่อข้อกล่าวหาว่า สหรัฐอาหรับ เอมิเรทส์ แอบวางแผนบ่อนทำลายเศรษฐกิจ กาตาร์ เจ้าภาพฟุตบอลโลกปี 2022 เพื่อหวังว่า จะได้บีบให้ กาตาร์ ยอมรับ สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ เป็นเจ้าภาพร่วมฟุตบอลโลกครั้งนี้ด้วย