การแข่งขันไทย เฮลท์ เดย์ รัน 2017 / จัดการแข่งขันฟุตบอลการกุศลฯ

วันที่ 13 พ.ย. 2560 เวลา 05:01 น.

Views

การแข่งขันไทย เฮลท์ เดย์ รัน 2017
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. จัดการแข่งขันไทย เฮลท์ เดย์ รัน 2017 ที่บริเวณสะพานพระราม 8 โดยมีวัตถุประสงค์ ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดี โดยปีนี้มีผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า 10,000 คน

การแข่งขันฟุตบอลการกุศลเพื่อหาทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
สมาคมกีฬาฟุตบอลอาวุโสจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดการแข่งขันฟุตบอลการกุศล เพื่อหาทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี 10 ทีมเข้าร่วมแข่งขัน โดยสามารถหาทุนร่วมบริจาคได้ทั้งหมดกว่า 110,000 บาท