ประชุมคณะอนุกรรมการจัดตั้งเมืองกีฬา

วันที่ 20 ต.ค. 2560 เวลา 05:04 น.

Views

นายสังเวียน บุญโต รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดตั้งเมืองกีฬา ครั้งที่ 1/2560 ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาเสนอ เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 4 ของแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2560-2564)