พระบัวขาว บวชถวายเป็นพระราชกุศล ฉายา ‘ ฐิระวิระโย’

วันที่ 19 ต.ค. 2560 เวลา 15:43 น.

Views

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2017/10/19/9732.jpg/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2017/10/19/573.jpg

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2017/10/19/502.jpg
 
บัวขาว บัญชาเมฆ ยอดนักชกมวยไทย กล่าวลาอุปสมบท ขอส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้บวชในครั้งนี้ จงมีแก่ท่านทั้งหลาย หากสิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินท่าน ด้วยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม หรือ หากข้าพเจ้าเคยประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินต่อท่านไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ขอทุกท่านโปรดจง อโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด และขอทุกท่านได้อนุโมทนาผลบุญกุศลนี้อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยข้าพเจ้าจะตั้งใจปฎิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นที่สุด


/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2017/10/19/322.jpg

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2017/10/19/323.jpg
 

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2017/10/19/2220.jpg
 
พิธีอุปสมบทของบัวขาว บัญชาเมฆ  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้กับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรรยากาศเรียบง่าย มีคนในวงการมวยและวงการบันเทิงมาร่วมงานมากมาย

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2017/10/19/5817.jpg


/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2017/10/19/5818.jpg
 

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2017/10/19/9019.jpg
 
บัวขาว กล่าว การบวชครั้งนี้เป็นการบวชครั้งที่ 2 ในชีวิต โดยการบวชครั้งนี้พิเศษกว่าครั้งก่อน เพราะตนตั้งใจไว้จะบวชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้กับในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อทดแทนบุญคุณและจะนำคำสอนที่พระองค์ท่านสอนได้นำมาปรับใช้ เป็นสิ่งสุดท้ายที่ตนจะสามารถทำได้และหลักจากบวชเสร็จแล้วตนก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติต่อไป

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2017/10/19/5312.jpg

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2017/10/19/5311.jpg

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2017/10/19/8513.jpg
 

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2017/10/19/508.jpg

 
พระบัวขาวจะบวชจำวัดอยู่ที่ วัดบางแวก เขตภาษีเจริญ เป็นเวลา 9 วัน ส่วนฉายาของท่านก็คือ " ฐิระวิระโย" แปลว่า ผู้มีความเพียรฉายาว่า" ฐิระวิระโย" แปลว่า ผู้มีความเพียร

Tag : พระบัวขาว บัวขาว บัญชาเมฆ บวชถวายเป็นพระราชกุศล บัวขาวบวช