เปิดตัว 2 นักแข่งรถไทย สร้างชื่อในประเทศฟินแลนด์

วันที่ 11 ต.ค. 2560 เวลา 05:03 น.

Views

สถานทูตฟินแลนด์ ร่วมกับ หอการค้าไทย-ฟินแลนด์ จัดงานฉลองวันเอกราชครบ 100 ปี และครบรอบ 25 ปีของหอการค้าไทย-ฟินแลนด์ พร้อมเปิดตัว 2 นักแข่งรถชาวไทยที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยในประเทศฟินแลนด์ คือ ณัฐยศ ศิริกายะ และ ธัชพรรณ วิจิตรานนท์ เป็นผู้แทนเชื่อมความสัมพันธ์ทางด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ระหว่างไทยกับฟินแลนด์

Tag : นักแข่งรถไทย ณัฐยศ ศิริกายะ ธัชพรรณ วิจิตรานนท์