คุณหญิงปัทมาขึ้นนั่ง คณะกรรมการโอลิมปิกสากล

วันที่ 16 ก.ย. 2560 เวลา 11:48 น.

Views

การประชุมโอลิมปิกสากลครั้งที่ 131 โดยมีวาระการประชุมสำคัญคือการลงมติรับรองสมาชิกของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล มีผู้ที่ได้รับการรับรองจากที่ประชุมใหญ่ จำนวน 8 คน จากผู้ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและได้รับการเสนอชื่อ จำนวน 9 คน

ผลปรากฎว่า คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล เป็นคนไทยคนเดียวที่ถูกเสนอชื่อได้รับการรับรองด้วยมติเอกฉันท์จากสมาชิกกว่า 200 ประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกประเภทบุคคล (อินดิวิดวล เมมเบอร์ส) ต่อจาก จอมพลประภาส จารุเสถียร, พล.อ.อ.ทวี จุลละทรัพย์ และล่าสุด ดร.ณัฐ อินทรปาณ ที่จะหมดวาระลงในเดือน มี.ค.ปีหน้า

Tag : คุณหญิงปัทมา คณะกรรมการโอลิมปิกสากล