กิจกรรมเดิน-วิ่ง "วไลยอลงกรณ์ รัน 2017”

วันที่ 11 ก.ย. 2560 เวลา 05:03 น.

Views

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย และภาคีเครือข่าย สสส.จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง "วไลยอลงกรณ์ รัน 2017" เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 โดยมีนักวิ่งทั้งศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบันตลอดจนนักวิ่งทั่วไปเข้าร่วมแข่งขันกว่า 4,000 คน