กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดการประชุมส่งเสริมอุตสาหกรรมการกีฬา

วันที่ 8 ก.ย. 2560 เวลา 05:03 น.

Views

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดการประชุมเสวนา "คิก ออฟ" การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬา สู่การปฏิบัติตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับที่ 6 พ.ศ. 2560-2564 โดยมี นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มาเป็นประธาน