บดินทร์ วอล์ค แรลลี่ 2560

วันที่ 22 ส.ค. 2560 เวลา 05:02 น.

Views

โรงเรียนบดินทร์เดชา สิงห์ สิงหเสนี จัดกิจกรรมเดินการกุศล "บดินทร์ วอล์ค แรลลี่ 2560" เพื่อหารายได้นำไปใช้เป็นทุนการศึกษา และกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษาของ โรงเรียนบดินทร์เดชา สิงห์ สิงหเสนี