แถลงข่าว “นครศรีฯ พลบดีเกมส์”

วันที่ 5 ส.ค. 2560 เวลา 05:04 น.

Views

นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานแถลงข่าว เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 "นครศรีฯ พลบดีเกมส์" ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช แข่งขันทั้งสิ้น 22 ชนิดกีฬา แข่งขันในช่วง เดือนสิงหาคม 2561