จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรม “ปั่นสัญจรอาเซียน”

วันที่ 27 ก.ค. 2560 เวลา 05:03 น.

Views

จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย กำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขัน “ปั่นสัญจรอาเซียน” ซึ่งเป็นการแข่งขันปั่นจักรยานทางไกลในเส้นทางกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน รวมระยะทาง 1,200 กิโลเมตร และเป็นครั้งแรกในเมืองไทยกับการปั่นจักรยานทางไกลที่มีการไต่ระดับความสูงถึง 28,500 เมตร กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-7 กันยายนนี้ ที่จังหวัดเชียงราย