พิธีเปิดโครงการธนาคารกีฬาเทิดพระเกียรติฯ

วันที่ 25 ก.ค. 2560 เวลา 05:03 น.

Views

นางชวนี ทองโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "ธนาคารกีฬาเทิดพระเกียรติ หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา ทุนกีฬาแห่งอนาคต" เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะพระมหากษัตริย์นักกีฬา เพื่อจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้กับเยาวชนรวมทั้งสังคม และเฉลิมฉลองปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ครบรอบ 30 ปี