แถลงข่าวเตรียมจัดการแข่งขันกีฬา 2 รายการใหญ่

วันที่ 14 ก.ค. 2560 เวลา 05:04 น.

Views

กรมพลศึกษา แถลงข่าวเตรียมจัดการแข่งขันกีฬา 2 รายการใหญ่ คือ การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 "นครสวรรค์พลบดีเกมส์" ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม ถึง 4 สิงหาคม ที่จังหวัดนครสวรรค์ และการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 "พลศึกษาเกมส์" ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายนนี้ ที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี