นครสวรรค์ และ สุพรรณบุรี เตรียมจัด 2 กีฬาใหญ่ระดับชาติ

วันที่ 12 ก.ค. 2560 เวลา 14:37 น.

Views

การแข่งขัน 2 กีฬารายการใหญ่รองจากกีฬาแห่งชาติและกีฬาเยาวชนแห่งชาติ คือการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 “นครสวรรค์พลบดีเกมส์” ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม ถึง 4 สิงหาคม 2560 โดยนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมฝ่ายจัดการแข่งขัน มั่นใจในการเตรียมงานให้กับนักกีฬาและผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนอย่างเต็มที่ ทั้งการจัดการแข่งขัน การต้อนรับ และการอำนวยความสะดวก โดยมี”เป่าเปา” เป็น มังกรสัตว์นำโชคในการแข่งขันครั้งนี้

ขณะที่อีก 1 รายการคือ กีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 “พลศึกษาเกมส์” จังหวัดสุพรรณบุรี ที่รับหน้าที่จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน 2560 ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมคณะ เดินทางมายืนยันความพร้อม ยืนยันความมั่นใจหลังจากเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรายการใหญ่มาหลายงาน มั่นใจรับจัดการแข่งขันครั้งนี้ได้อย่างดี และพร้อมรับนักกีฬาพลศึกษาทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดการพัฒนานักกีฬาระดับประเทศต่อไป

ส่วนนายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ในฐานะหน่วยนงานรับผิดชอบในการจัดการแข่งขัน มั่นใจว่าการจัดการแข่งขัน 2 รายการนี้จะเป็นการพัฒนาวงการกีฬา โดยเฉพาะผู้ที่จบการศึกษาเพื่อไปเป็นบุคคลากรกีฬาระดับประเทศเป็นอย่างดี

Tag : สถาบันการพลศึกษา พลศึกษาเกมส์ กีฬาโรงเรียนกีฬา ปรวัฒน์ วรรณกลาง