เปิดกิจกรรม โครงการเครือข่ายรวมพลังต้านยาเสพติด

วันที่ 25 มิ.ย. 2560 เวลา 05:04 น.

Views

นายสมภพ ปราบณรงค์ ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โครงการเครือข่ายรวมพลังต้านยาเสพติด โดยจัดกิจกรรมรวมพลังเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถานประกอบกิจการ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมเครือข่ายป้องกันและแก้ไขภัยยาเสพติด ตามแนวทางประชารัฐเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การกล่าวคำปฏิญาณตนไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล 7 คน และกีฬาพื้นบ้าน เชื่อมความสัมพันธ์โดยมีผู้เข้าร่วมจากสถานประกอบกิจการในพื้นที่เขตจตุจักร บางเขน ดอนเมือง หลักสี่และบางซื่อ จำนวน 40 แห่ง รวมทั้งสิ้น 600 คน