กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “สงขลาเกมส์” วันที่ 4

วันที่ 23 มิ.ย. 2560 เวลา 17:20 น.

Views

รายงานสด กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 "สงขลาเกมส์"  วันนี้เป็นวันที่ 4 ของการแข่งขัน กรุงเทพมหานครนำเหรียญทองแซงห่างเจ้าภาพจังหวัดสงขลา ซึ่งยังเกาะอยู่ในอันดับที่ 2...