เยาวชนโครงการแม่ไม้มวยไทยสมานใจชาวใต้ เข้าเยี่ยม ช่อง 7 สี

วันที่ 18 ต.ค. 2560 เวลา 05:04 น.

Views

ชมรมแทนคุณแผ่นดินเพื่อกีฬามวย นำเยาวชนในโครงการ "แม่ไม้มวยไทยสมานใจชาวใต้" เข้าเยี่ยมสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทยให้กับเยาวชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดอบรมเยาวชน 12 คน จาก 12 โรงเรียน ของอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็น "ยุวทูต" ในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ อาทิ มาเลเซีย, สิงคโปร์ หรืออินโดนีเซีย เป็นต้น

Tag : ปปง. ตรวจสอบเจ้าหนี้เงินกู้ ดอกเบี้ยโหด