พิธีปิดและมอบวุฒิบัตรผู้เข้าร่วมโครงการฝึกกีฬาภาคฤดูร้อน

วันที่ 5 พ.ค. 2560 เวลา 05:03 น.

Views

นายวินิต จันทร์มนตรี ผู้อำนวยการกลุ่มออกกำลังกายและกีฬามวลชนรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการกีฬา กรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรผู้เข้าร่วมโครงการฝึกกีฬาภาคฤดูร้อน "ร้อนนี้มีกีฬาและนันทนาการเพื่อลูกรัก" ประจำปี 2560 ซึ่งปีนี้มีเยาวชนจากทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นกว่า 100,000 คน