ประชุมใหญ่ราชยานยนต์สมาคมฯ / แถลงข่าว EGA Thailand Program 2017

วันที่ 24 เม.ย. 2560 เวลา 05:02 น.

Views

ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 โดยปีนี้ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับ การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนากีฬาแข่งรถยนต์ในประเทศให้มีมาตรฐานสากล และผลักดันให้เป็นกีฬาอาชีพที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

สมาคมผู้บริหารสนามกอล์ฟภาคตะวันออก ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย แถลงข่าวความพร้อมจัดกิจกรรม EGA Thailand Program 2017 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ ในปี 2560