จักรยานทางไกลทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ แข่งขันกันช่วงที่ 5 เริ่มเห็นแชมป์ลางๆ แล้ว

วันที่ 5 เม.ย. 2560 เวลา 17:20 น.

Views

จักรยานทางไกลทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2017 สเตจที่ 5 วันนี้เริ่มเห็นแชมป์ลางๆ เมื่อนักปั่นจากคาซัคสถาน ครองเสื้อเหลืองเป็นวันที่ 5 ติดต่อกัน ซึ่งเป็นช่วงที่ยาวที่สุด 194 กิโลเมตร เส้นทางตามรอยพระบาท และมีรางวัลเจ้าภูเขา เสื้อจุดแดง-ขาว...