จักรยานทางไกล ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2017 ตามรอยพระบาทเริ่มขึ้นแล้ว

วันที่ 1 เม.ย. 2560 เวลา 17:50 น.

Views

จักรยานทางไกล  ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2017 ตามรอยพระบาท เริ่มขึ้นแล้ว โดยสเตจแรกเส้นทางกรุงเทพฯ-ชัยนาท ระยะทาง 193.40 กิโลเมตร...