พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เตรียมรับตำแหน่ง ประธานโอลิมปิกไทยฯ คนใหม่

วันที่ 31 มี.ค. 2560 เวลา 17:25 น.

Views

วันนี้ มีการประชุมสมัชชาใหญ่สามัญประจำปี 2559 มีวาระสำคัญคือ การอำลาตำแหน่งของ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ของ พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา หลังดำรงตำแหน่งมาถึง 4 สมัย เป็นระยะเวลา 16 ปี รวมถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่จำนวน 23 คน และผู้ทรงคุณวุฒิอีก 10 คน มาทำหน้าที่ในระหว่างปี 2560 ถึงปี 2564

โดยการเลือกประธานคณะกรรมการโอลิมปิกฯ คนใหม่ จะมีขึ้นในการประชุมคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ที่บ้านอัมพวัน ในวันที่ 5 เมษายน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะรับตำแหน่งเป็นประธานโอลิมปิกคนใหม่ โดยมี พลตรีจารึก อารีย์ราชการัณย์ เป็นรองประธานคนที่ 1 และเป็นเลขาธิการ เหมือนหลายสมัยที่ผ่านมา