สมพร ใช้บางยาง นั่งเก้าอี้ นายกฯ ลูกยาง อีกสมัย

วันที่ 24 มี.ค. 2560 เวลา 05:03 น.

Views

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 โดยวาระสำคัญอยู่ที่การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ แทนที่ชุดเก่าที่กำลังจะหมดวาระ โดยในที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นายสมพร ใช้บางยาง เป็นนายกสมาคมฯ ต่อ เป็นสมัยที่ 4