วันนี้อุบัติเหตุเกิดขึ้นกับการแข่งขันจักรยาน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 “ชุมพร-ระนอง เกมส์”

วันที่ 22 มี.ค. 2560 เวลา 17:20 น.

Views

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 “ชุมพร-ระนองเกมส์”เกิดอุบัติเหตุในการแข่งขันจักรยาน ในช่วง 500 เมตร สุดท้าย นักแข่งชนกันล้ม แต่ยังลุกขึ้นมาแข่งต่อได้ ...