พิธีปิด กรีฑาผู้สูงอายุ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

วันที่ 6 มี.ค. 2560 เวลา 05:04 น.

Views

ที่สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคมเป็นต้นมา เพื่อหวังพัฒนามาตรฐานกรีฑา ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาในมิติสร้างเสริมสุขภาพมวลชน และรณรงค์ให้ประชากรกลุ่มผู้สูงอายุมีการออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จนสำเร็จไปได้ด้วยดี ส่วนเจ้าภาพครั้งต่อไปได้แก่ จังหวัดลำปาง