มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ส่งเสริมสุขภาพบุคลากรและนักศึกษา

วันที่ 2 มี.ค. 2560 เวลา 05:03 น.

Views

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นอกจากจะโดดเด่นด้านวิชาการแล้ว ด้านสุขภาพยังส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วย...