แถลงข่าว ไตรกีฬาสามเหลี่ยมทองคำ ครั้งที่ 4

วันที่ 23 ก.พ. 2560 เวลา 05:04 น.

Views

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันไตรกีฬาสามเหลี่ยมทองคำ ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ จังหวัดเชียงราย และมูลนิธิโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติผ่านดาวเทียม ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง เพื่อเชื่อมโยงกลุ่มประเทศอาเซียน โดยการแข่งขันจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคมนี้ ที่จังหวัดเชียงราย