พิธีปิดการแข่งขันกีฬา ยูทีเค เกมส์ ครั้งที่ 33

วันที่ 13 ก.พ. 2560 เวลา 05:03 น.

Views

นายสาธิต พุทธชัยยงค์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 "ยูทีเค เกมส์" ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

โดยการแข่งขันครั้งนี้มีชิงชัยทั้งสิ้น 124 เหรียญทอง ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ครองตำแหน่งเจ้าเหรียญทอง ได้ไปทั้งสิ้น 25 เหรียญทอง พร้อมครองถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่วนเจ้าภาพครั้งต่อไปได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา