ประชุมสภาฟุตบอล ยืนยันตัดสิทธิ์ขอนแก่น ! แต่เพิ่มทีมมีสิทธิ์โหวตลงแคแนนเสียงเป็น 76 เสียง

วันที่ 10 ก.พ. 2560 เวลา 14:32 น.

Views

วาราะสำคัญคือการยื่นอุทธรณ์ต่อสมาคมฯ ของสโมสรขอนแก่น ยูไนเต็ด, การแก้ไขข้อบังคับลักษณะปกครอง และ การจัดประชุมใหญ่สามัญ

สรุปเรื่องแรก กรณีที่ทีมสโมสรขอนแก่น ยูไนเต็ด ยื่นอุทธรณ์ คัดค้านมติสภากรรมการ สภากรรมการก็รับคำอุทธรณ์ ครั้งนี้สภากรรมการก็ได้พิจารณาเรื่องราวที่ขอนแก่น ยูไนเต็ด ยื่นอุทธรณ์มา สภากรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยืนยันมติเดิม ให้นำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมสามัญประจำปีในช่วงปลายเดือนเมษายน

เรื่องที่สอง หลังจากการประชุมครั้งที่สอง การแก้ไขข้อบังคับลักษณะสมาคมฯ คราวที่แล้วเราได้มอบหมายให้ฝ่ายกฏหมายของสมาคมฯ ไปพิจารณาแก้ไขถ้อยคำเนื้อหาให้สอดคล้องกับความเป็นจริง และสถานการณ์ปัจจุบัน และสภากรรมการ มีมติให้สมาคมฯ นำข้อบังคับดังกล่าวเสนอที่ประชุมสามัญประจำปีในปลายเดือนเมษายน

เรื่องที่สาม การเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้ง จากเดิมเรามี 72 เสียงเป็น 76 เสียง แบ่งจำนวนผู้มีสิทธิ์โหวตจะเป็นดังนี้ โตโยต้า ไทยลีก จำนวน18 ทีม, เอ็ม 150 แชมเปี้ยนชิพ จำนวน 18 ทีม, ยูโร่ เค้ก ลีก โปร หรือ T3 ที่มีสองโซน จะแบ่งเป็นโซนละ 8 ทีม รวมเป็น 16 ทีม และ ยูโร่ เค้ก ลีก หรือ T4 ที่มี 6 โซน ก็จะเอาโซนละ 4 ทีม รวมแล้ว T4 จะมีทีมทั้งหมด 24 ทีม เมื่อรวมทุกลีกหมายความว่า ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงจะมีทั้งหมด 76 ทีมที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

Tag : ประชุมสภากรรมการฟุตบอล เพิ่มทีมโหวต 76 เสียง ตัดสิทธิ์ ขอนแก่น แก้ไขข้อบังคับ