พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย

วันที่ 6 ก.พ. 2560 เวลา 05:04 น.

Views

ดร.ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 "ยูทีเคเกมส์" โดยปีนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นเจ้าภาพ แข่งขันทั้งสิ้น 15 ชนิดกีฬา มีนักกีฬา ร่วมแข่งขันกว่า 1,800 คน ระหว่าง วันที่ 4-11 กุมภาพันธ์นี้