สุราษฎร์ธานีลงนามบันทึกข้อตกลง "1 โรงเรียน 1 กีฬา"

วันที่ 26 ม.ค. 2560 เวลา 05:05 น.

Views

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการส่งเสริมนักเรียนผู้มีความสามารถด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ตามโครงการ "1 โรงเรียน 1 กีฬา" โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 15 โรงเรียน